Ferris State Men's Basketball vs. Ashland (Photos by Scott Whitney)