Ferris State vs Lake Superior State (Photos by Ben Amato & Scott Whitney)