Ferris State vs Lake Superior State - NCAA Tourney (Photos by Ben Amato, Kevin McDermott & Scott Whitney)