Ferris State Hockey vs Lake Superior State - Saturday (Photos by Scott Whitney & Kevin McDermott)