Ferris State Hockey vs Lake Superior State (Photos by Scott Whitney)