Ferris State vs Mercyhurst (Photos by Scott Whitney)